Zatrzymanie prawa jazdy - co zrobić?
Artykuły

Zatrzymanie prawa jazdy. Co zrobić? Adwokat w Gdyni radzi i wyjaśnia.

Jedną z bardziej dotkliwych sankcji, którą organy mogą nakładać na kierujących pojazdami jest możliwość zatrzymania prawa jazdy. Ustawodawca w ustawie Prawo o ruchu drogowym szczegółowo wskazał na przypadki gdy organ ma możliwość zastosowania właśnie takiej sankcji. Co jeśli byłeś uczestnikiem zdarzenia i policjant zatrzymał Twoje prawo jazdy? Jakie masz prawa?

Czytaj więcej »
COVID-19 odmrożenie terminów procesowych
Artykuły

COVID-19 odmrożenie terminów procesowych.

Na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) z dniem 16.05.2020 r. uchylony został art. 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) Uchylony przepis przewidywał wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Czytaj więcej »
Przestój ekonomiczny, a koronawirus
Artykuły

Przestój ekonomiczny, a koronawirus

Obostrzenia związane z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii i funkcjonujące ograniczenia wywarły wpływ także na sferę prawa pracy w tym w szczególności na sytuację osób zatrudnionych. Wiele firm zdecydowało się wprowadzić tzw. przestój ekonomiczny. Czym jest? Jakie niesienie ze sobą skutki dla pracownika i pracodawcy?

Czytaj więcej »
Koronawirus, a kontakty z dziećmi. Radca prawny radzi.
Aktualności

Koronawirus, a kontakty z dziećmi

Obostrzenia związane z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii i funkcjonujące ograniczenia wywarły wpływ także na sferę prawa rodzinnego w szczególności zaś realizację kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi. Jak w tej szczególnej sytuacji wygląda realizacja kontaktów? Czy można czasowo zawiesić ich realizację? Czy można ich zaniechać?

Czytaj więcej »