COVID-19 Prawa i obowiązki po zmianach 19.04.2020 r.

COVID-19 Prawa i obowiązki po 19.04.2020. Adwokat wyjaśnia.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. na terenie Polski  stan epidemii. Wprowadzane aktualnie zmiany mają z jednej strony zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Z drugiej mają przyczynić się do stopniowego pobudzania gospodarki. Z czym wiążą się zmiany w zakresie ograniczeń? Co zmieni się w naszym życiu codziennym? – nasi specjaliści wyjaśniają.

1. Ograniczenia w zakresie przemieszczania się.

Podobnie jak w przypadków poprzednich rozporządzeń, aktualne przewiduje wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski. Ograniczenie to obowiązuje do dnia 26.04.2020 r. Utrzymano także obowiązek zgodnie z którym obywatele powracający do kraju z zagranicy zostali zobligowani do pozostawienia właściwym organom swoich danych kontaktowych oraz odbycia 14 dniowej kwarantanny. Z obowiązku odbycia przymusowej kwarantanny zostały wyłączone m.in. osoby przemieszczające się w ramach wykonywania obowiązków zawodowych do krajów sąsiednich, załogi statków i samolotów, ale także kierowcy międzynarodowi. Jeżeli masz wątpliwość czy Twój powrót o kraju będzie wiązał się z koniecznością odbycia kwarantanny, warto zasięgnąć rady prawnika. Utrzymano także obowiązek poddania się kwarantannie dla osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Nowe rozporządzenie zniosło zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zabytkowych, a także plaż. Od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania utrzymano zakaz korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci; ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

Dodatkowo utrzymano część ograniczeń w zakresie sposobów poruszania się. Należy nadal zachowywać odległość 2 m między osobami, przy czym nie dotyczy to poruszania się z dzieckiem do 13 lat oraz osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Osoby poniżej 13 lat mogą wychodzić na zewnątrz wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Tym samym obowiązek ten nie dotyczy już osób między 13-18 rokiem życia jak to było na gruncie poprzedniego rozporządzenia.

2. Zakryj twarz – Adwokat radzi.

Nowe rozporządzenie utrzymało nakaz zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa. Przy czym obowiązek ten dotyczy miejsc ogólnodostępnych. Wyłączenia dotyczą zarówno miejsc jak i osób. Przykładowo nie mamy obowiązku zakładania maseczki w lasach czy podczas podróży samochodem gdy podróżujemy z naszymi domownikami. Nie mają takiego obowiązku także dzieci do 4 roku życia. Jeżeli masz wątpliwość czy i w jakich okolicznościach powinieneś nosić maseczkę warto skonsultować się z prawnikiem.

3. Ograniczenia w zakresie obrotu niektórymi przedmiotami.

Rozporządzenie utrzymało całkowity zakaz wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów oraz istotne ograniczenia w zakresie obrotu, goglami ochronnymi, kombinezonami typu TYVEK, maskami typu FFP2/FFP3, maseczkami chirurgicznymi, ochraniaczami na buty (obuwie), rękawiczkami lateksowymi, rękawiczkami nitrylowymi, środkami do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.

4.  Ograniczenia w funkcjonowaniu niektórych instytucji

Rozporządzeniem podtrzymało czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu m.in. kin, kasyn, klubów, siłowni, teatrów, restauracji, muzeów, uzdrowisk, galerii handlowych czy kościołów, salonów fryzjerskich, kosmetycznych czy tatuażu. Utrzymano ograniczenia w zakresie sklepów wielkoformatowych w tym tych w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych.

Zmieniono limity osób uczestniczących w kulcie religijnych. Od dnia 20.04.2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. W pogrzebie może natomiast wziąć udział nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Zwiększono limity osób mogących przebywać w sklepach. Od dnia 20.04.2020 r. mogą być to 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi nie więcej niż 100 m2 , albo 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi więcej niż 100 m2.  Wprowadzone wcześniej tzw. godziny dla seniorów ograniczono do dni od poniedziałku do piątku. Utrzymano także obowiązek zaopatrzenia sklepów w środki dezynfekujące lub jednorazowe rękawiczki z których muszą korzystać kupujących.

5. Zakaz organizowania zgromadzeń i widowisk

Rozporządzeniem utrzymano zakaz zgromadzeń i widowisk.

6. Jak długo to potrwa? – Radca odpowiada.

Rozporządzenie przewiduje, że nowe zasady obowiązują do odwołania. Jeżeli masz wątpliwość co do aktualności poszczególnych zapisów warto się zasięgnąć porady specjalistów. Radca lub adwokat wyczerpująco udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania i zaproponuje konkretne rozwiązania.

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​