Spadkowe ABC czyli jak ustrzec się przed długami spadkowymi cz.1.

W Kancelarii coraz częściej pojawiają się Klienci, którzy obawiają się, że po śmierci rodziców będą odpowiadać za ich długi. W mediach często słyszymy o tym, że ktoś odziedziczył spadek, a przez długi spadkowe stracił cały swój majątek. Jak ustrzec się przed takimi sytuacjami? – Adwokat wyjaśnia.

W pierwszej kolejności warto sobie uświadomić, że spadek, który wielu utożsamia z gotówką zgromadzoną na rachunkach bankowych i nieruchomościami to nie tylko tzw. aktywa, ale także pasywa. Co ważne zgodnie z regulacją art. 1030 kc od chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swego majątku. Może zatem zdarzyć się, że na skutek dziedziczenia nie tylko nic nie zyskamy, ale także pogorszy się nasza sytuacja finansowa gdyż będziemy odpowiadać za długi zmarłego z własnego majątku Jak zatem powinien zachować się spadkobierca jeżeli chce uniknąć długów spadkowych? Z pomocą przychodzą nam regulacje kodeksowe.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – kto, gdzie i kiedy powinien je złożyć.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym jest jednym z najpowszechniejszych działań, które mają za zadanie pomóc w uniknięciu długów spadkowych.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – kto powinien je złożyć?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa spadkobierca, a więc osoba, która będzie dziedziczyła spadek po osobie zmarłej.

Oświadczenie o odrzuceniu – gdzie można je złożyć?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć zarówno przed sądem jak i u notariusza. Co ważne można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Przepisy ustawy przewidują także możliwość dokonania tejże czynności przez pełnomocnika pod pewnymi warunkami. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Jeśli masz wątpliwości co do tego, która forma złożenia oświadczenia jest dla Ciebie lepsza i w jaki sposób uzyskać urzędowe poświadczenie podpisu warto zasięgnąć rady prawnika. Adwokat bądź radca po przeanalizowaniu Twojej sytuacji podpowie najlepsze rozwiązanie.

Oświadczenie o odrzuceniu – kiedy można je złożyć?

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Najczęściej więc chodzi o okres 6 miesięcy od dowiedzenia się o otwarciu spadku i śmierci osoby najbliższej.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku, a małoletnie dzieci

Jeśli składasz oświadczenie o odrzuceniu spadku musisz pamiętać, że zgodnie z art. 1020 kodeksu cywilnego spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.
Co to może oznaczać dla Ciebie? Jeśli masz dzieci to właśnie one wejdą w Twoje miejsce w łańcuchu dziedziczenia. W konsekwencji Ty nie będziesz odpowiadał za długi spadkowe, ale Twoje dzieci już tak.

Co zrobić aby dzieci uniknęły długów spadkowych?

Przede wszystkim trzeba dopilnować aby dzieci także złożyły oświadczenie o odrzuceniu spadku. Czy to jednak kończy sprawę? Sprawa jest bardziej skomplikowana jeżeli Twoje dzieci nie są jeszcze pełnoletnie. W tej sytuacji nie możesz sam podjąć decyzji o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku w ich imieniu. Potrzebujesz zgody sądu rodzinnego na dokonanie takiej czynności. Dlaczego? W przypadku dzieci rodzice są uprawnieni do dokonywania tzw. czynności zwykłego zarządu dotyczących majątku dziecka. Odrzucenie spadku nie będzie jednak zaliczane do takich czynności.

W tym przypadku konieczne będzie złożenie do właściwego sądu rodzinnego wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Dopiero po uzyskaniu zgody Sądu możliwe będzie złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich.

W sporządzeniu takiego wniosku, a w szczególności właściwego jego uzasadnienia pomoże adwokat bądź radca. Czym podyktowany jest wymóg uzyskania zgody Sądu? Instytucja ta ma ochronić małoletnie dzieci, przed nieodpowiedzialnym, ale także niecelowymi działaniami rodziców np. próbą odrzucenia spadku, który de facto przyczyniłby się do powiększenia majątku małoletniego.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku, a testament

Co w sytuacji gdy został sporządzony testament, a my nie mamy wiedzy co wchodzi w skład masy spadkowej? W takiej sytuacji również warto rozważyć złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. W nasze miejsce jako spadkobierców w zależności od stanu faktycznego sprawy wejdą inni spadkobiercy testamentowi, spadkobierca „podstawiony” – jeśli spadkodawca zastrzegł w testamencie, że w przypadku odrzucenia spadku (lub innej przyczyny umożliwiającej dziedziczenie) w miejsce danego spadkobiercy wstąpi wskazana osoba, albo spadkobiercy ustawowi – jeśli nie ma innych spadkobierców testamentowych lub spadkodawca nie zastosował instytucji podstawienia.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – czy warto?

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku zwłaszcza jeżeli ma się małoletnie dzieci będzie wymagało zawsze pewnej aktywności. Wysiłek ten zwłaszcza przy pomocy prawnika profesjonalisty jest w stanie ochronić nas przed odpowiedzialnością za cudze długi. Z tej perspektywy każde działanie, które pozwala uniknąć negatywnych następstw dziedziczenia ocenić należy pozytywnie. Adwokat bądź radca pomoże w przygotowaniu niezbędnych wniosków i dopilnuje dochowania przewidzianych prawem terminów.

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​