Jak uzyskać alimenty na dziecko

Jak uzyskać alimenty, czyli o walce o pieniądze słów kilka.

Jak uzyskać alimenty?

Obowiązkiem obojga rodziców jest opieka nad dzieckiem i utrzymywanie pociechy finansowo do momentu ukończenia przez nie edukacji. Jeśli jednak rodzice mieszkają osobno, to powinnością jednego z nich staje się płatność comiesięcznych świadczeń pieniężnych na rzecz dziecka. Przeczytaj ten tekst, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać alimenty w Polsce!

Czym są alimenty?

Alimenty to świadczenie pieniężne należne uprawnionym, do którego wypłaty zobowiązani są krewni w linii prostej, np. rodzice, względem swojego małoletniego dziecka. Obowiązek alimentacyjny w Polsce jest regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Pozew o alimenty

Przed złożeniem pozwu warto spróbować porozumieć się z drugą stroną i doprowadzić do ugody. Może okazać się, że w Państwa przypadku już na tym etapie dojdzie do porozumienia. Jeśli jednak drugi rodzic nie zgadza się na zawarcie ugody lub jego propozycja jest nie do przyjęcia, wtedy konieczne jest wstąpienie na drogę sądową.

Złożenie pozwu powinno poprzedzać przygotowanie stosownych dokumentów, tj. załączników, na które się w nim powołujemy. Są to przede wszystkim dowody wydatków na dziecko, np. rachunki za leki oraz dokumenty potwierdzające dochody powoda. Pamiętajmy, że już we wniosku należy określić wysokość oczekiwanego przez nas świadczenia.

Sprawę wnosi się do Wydziału Rodzinnego i Opiekuńczego Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Pozew powinien zostać złożony w imieniu dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli jest ono niepełnoletnie. W przypadku gdy dziecko ukończyło 18 lat, wtedy może ono starać się uzyskać alimenty samodzielnie.

Po złożeniu niezbędnych dokumentów Sąd wyznaczy termin rozprawy. Podczas niej zostanie rozpatrzony wniosek powoda, czyli sędzia przeanalizuje jego zasadność, aby następnie orzec o ewentualnym przydzieleniu alimentów i ich wysokości. Warto zaznaczyć, że suma ta nie musi być równa kwocie podanej w złożonym przez nas pozwie. Po wyroku Sądu na jednego z opiekunów zostaje nałożony prawny obowiązek regularnego uiszczania świadczenia pieniężnego na rzecz dziecka. Jeżeli jednak nie wywiązuje się on z tego nakazu, istnieje możliwość skierowania sprawy do komornika. Ten na podstawie wyroku sądowego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, może wszcząć egzekucję należności. W przypadku gdyby egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna oraz dochody opiekuna nie są wystarczająco wysokie, można starać się uzyskać alimenty pochodzące z Funduszu Alimentacyjnego.

Profesjonalna pomoc prawnika

W przypadku konieczności skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej zapraszamy do naszej Kancelarii w Gdyni i Wejherowie. Nasi adwokaci i radcy prawni w Wejherowie oraz Gdyni świadczą kompleksową pomoc w sprawach o uzyskanie alimentów, uregulowanie władzy rodzicielskiej, ustaleniem kontaktów z dzieckiem oraz wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Sporządzamy pozwy i wnioski oraz pomagamy w przygotowaniu stosownych dokumentów.  Skutecznie reprezentujemy przed Sądem w sprawach o alimenty.

Zespół Kancelarii