Kancelaria prawna podpowiada, jak odzyskać dług

W Internecie można natknąć się na dziesiątki sposobów, jak odzyskać pieniądze od dłużnika. W przypadku napotkania problemów z wyegzekwowaniem należności warto przede wszystkim skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej. Znajomość obowiązujących przepisów sprawia, że specjaliści nie tylko udzielą cennych wskazówek, ale także będą reprezentować Państwa w trakcie ewentualnego postępowania windykacyjnego czy egzekucyjnego. Jak odzyskać dług? Podpowiada Kancelaria Prawna Mohylak Adwokaci i Radcy Prawni w Wejherowie i Gdyni.

Windykacja przedsądowa czy sądowa?

Jedną z form odzyskania należności, w której może pomóc Państwu kancelaria prawna, jest windykacja przedsądowa. Po ustaleniu danych dłużnika prawnik skontaktuje się z nim w celu poznania ewentualnej przyczyny opóźnienia w uregulowaniu długu. Może także zaproponować mu dogodną formę jego spłacenia. Kolejnym krokiem jest wysłanie do dłużnika pisemnego stosownego wezwania do zapłaty. Warto zawrzeć w nim dokładny termin spłaty należności.

Z kolei windykacja sądowa umożliwia kancelarii prawnej uzyskanie w Państwa imieniu wyroku z klauzulą wykonalności lub nakazu zapłaty wraz z odsetkami. To właśnie te dwa dokumenty pozwalają prawnikowi na rozpoczęcie działań egzekucyjnych, mających na celu odzyskanie długu.

Postępowanie zabezpieczające – jak pomaga kancelaria prawna?

Kancelaria prawna pomaga z wydaniem przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń, składając w Państwa imieniu stosowny wniosek. Po uznaniu go przez organ administracji publicznej istnieje możliwość rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego.  Ma on na celu zajęcie majątku dłużnika i ściągnięcie zaległych należności.

Prawo chroni wierzycieli w sytuacji niewypłacalności dłużnika. Przepisy pozwalają na wniesienie skargi pauliańskiej unormowanej w kodeksie cywilnym. O możliwości skorzystania z powództwa lub zarzutu actio pauliana informuje prawnik, upewniając się wcześniej, wobec którego podmiotu należy je kierować.

Przedawnienie długu

Termin przedawnienia długu opisuje art. 117 kodeksu cywilnego, w którym stwierdzono następująco: Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Co to oznacza dla wierzyciela? Po upływie wskazanego terminu, może być to 10 lat albo tylko rok, dług ulega przedawnieniu. Tym samym jego spłata nie jest obowiązkowa i zależy wyłącznie od dobrej woli dłużnika.

W przypadku przedawnionego długu istnieje możliwość skierowania sprawy do Sądu. W takiej sytuacji niezbędna okaże się pomoc zaufanej kancelarii prawnej, która w Państwa imieniu złoży powództwo w odpowiednim dla miejsca zamieszkania organie administracji publicznej.

Pomoc kancelarii prawnej Mohylak w odzyskaniu długu

Kancelaria Prawna Mohylak w Gdyni z radością pomoże Państwu w odzyskaniu długu. Zespół doświadczonych prawników zapewnia kompleksowe wsparcie na etapie windykacji przedsądowej i sądowej oraz w trakcie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Zapraszamy do kontaktu!

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​