Odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Jak pomagamy.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Prowadzimy sprawy o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W sprawach o zadośćuczynienie reprezentujemy także osoby, które straciły w wypadku komunikacyjnym bliskich. Mamy doświadczenie w skutecznym dochodzeniu świadczeń pieniężnych od towarzystw ubezpieczeniowych. Nasze Kancelarie Prawne Mohylak Adwokaci i Radcy Prawni znajdują się w Gdyni i Wejherowie, ale pomoc prawną oferujemy Klientom z całej Polski.

W czym Ci pomożemy?

O odszkodowanie może ubiegać się każdy uczestnik ruchu drogowego (np.: kierowca, pieszy, rowerzysta czy motocyklista), który został poszkodowany. Warunkiem jest jednak to, aby nie był on wyłącznym sprawcą wypadku. Jeżeli w wyniku kolizji lub wypadku drogowego odniosłeś obrażenia ciała lub doznałeś szkody materialnej, np. zniszczenia pojazdu czy przedmiotów w nim się znajdujących, masz prawo dochodzić rekompensaty.

Z naszego doświadczenia wynika, że częstą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest zaniżanie wysokości świadczenia należnego poszkodowanemu lub jego bliskim. Działający w imieniu Klienta radca prawny czy adwokat jest w stanie sformułować i solidnie uargumentować kwotę roszczenia, która będzie adekwatna do poniesionych szkód – wiemy, jakie kryteria uwzględnić przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia.

Zgłoś się do nas, jeżeli:

  • doznałeś szkody w wyniku kolizji lub wypadku,
  • ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania,
  • ubezpieczyciel wypłacił świadczenie w rażąco niskiej kwocie,
  • w wypadku komunikacyjnym straciłeś bliską osobę.

Doświadczony radca prawny lub adwokat zapozna się z Twoją sprawą i określi, czy masz szansę skutecznie dochodzić odszkodowania!

Jakie świadczenia pieniężne możemy dla Ciebie uzyskać?

Nasze Kancelarie Prawne Mohylak Adwokaci i Radcy Prawni w Gdyni i Wejherowie wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego Klienta. Słuchamy osób, które chcą nam powierzyć dochodzenie świadczeń pieniężnych od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W zależności od rodzaju sprawy, dochodzimy:

  • Odszkodowania. To świadczenie mające na celu pokrycie wypadków związanych z powrotem do zdrowia po wypadku. Jeżeli w wyniku wypadku nie możesz wykonywać wyuczonego zawodu, to należy Ci się odszkodowanie, dzięki któremu będziesz mógł się przekwalifikować, oraz odszkodowanie za utracony dochód.
  • Zadośćuczynienia. Radca prawny lub adwokat może dochodzić w imieniu Klienta również świadczenia pieniężnego za straty niematerialne, czyli cierpienie i ból. Doznane krzywdy psychiczne trudno wycenić, dlatego przy formułowaniu wysokości roszczenia doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu wcześniejszych spraw jest bezcenne.
  • Renty. Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może przez długi czas odczuwać jego skutki i wymagać opieki medycznej. Wówczas renta z tytułu zwiększonych potrzeb jest świadczeniem, o wypłatę którego w imieniu swojego Klienta również może wystąpić radca prawny lub adwokat. O przyznanie renty mogą starać się także poszkodowani, którzy w wyniku wypadku, są niezdolni do pracy.

Zadośćuczynienie. Renta za wypadek komunikacyjny. Kancelaria prawna Gdynia i Wejherowo.

Porozmawiamy o świadczeniu, które Ci się należy

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, masz prawo do rekompensaty strat zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Nasze Kancelaria prawne w Gdyni i Wejherowie specjalizują się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w imieniu swoich Klientów. Jako osoba poszkodowana masz 3 lata (a gdy sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem aż 20 lat) na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Nie warto jednak zwlekać – z czasem pamięć o zdarzeniu się zaciera.

Skontaktuj się z nami – doświadczony radca prawny lub adwokat wysłucha Twojej historii, zapozna się z dokumentami i pomoże Ci uzyskać odszkodowanie w kwocie adekwatnej do poniesionych strat.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​