Specjalizacja Kancelarii

Specjalistyczna pomoc prawna

Adwokata i Radcy Prawnego

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • naruszenie posiadania
 • ochrona dóbr osobistych
 • zasiedzenie
 • droga konieczna
 • szkody komunikacyjne
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • wynagrodzenie za pracę
 • odpowiedzialność materialna
 • przywrócenie do pracy
 • mobbing
 • emerytury i renty
 • przestępstwa przeciwko mieniu
 • przestępstwa gospodarcze
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • zniesławienie, zniewaga
 • naruszenie nietykalności cielesnej
./prawo-karne/
 • rozwód, separacja
 • podziały majątków
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy podatkowe
 • sprawy budowlane
 • nieruchomości
 • stała obsługa firm
 • przygotowywanie umów
 • windykacja należności
 • zakładanie i likwidacja spółek
 • negocjacje

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.