Prawo administracyjne

Gdynia | Wejherowo

Prawo administracyjne

Kancelaria Prawna Mohylak to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, rozwiązujących problemy prawne powstałe na gruncie szeroko pojętego prawa administracyjnego. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta, szerokie spektrum specjalizacji oraz duże doświadczenie, pozwalające na kompleksową obsługę każdego postępowania. Specjalizacja prawa administracyjnego w naszej kancelarii obejmuje:

 • Prawo budowlane
 • Nieruchomości
 • Podatki
 • Pozwolenia i koncesje
 • Wywłaszczania i komunalizacja
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Gospodarka wodna
 • Prawo prowadzenia pojazdów
 • Ubezpieczenia społeczne

Prawo administracyjne. RepreZentujemy klientów

Reprezentujemy klientów naszej kancelarii przed organami administracji, podczas postępowań administracyjnych, zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jako Kancelaria Prawna Mohylak występujemy w imieniu klienta przed:

 • organami nadzoru budowlanego
 • organami administracji rządowej i samorządowej
 • urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi
 • urzędami i izbami celnymi
 • wojewódzkimi sądami administracyjnymi
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo administracyjne. Zakres pomocy prawnej

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług. Nasze podejście do problemu oraz wskazywane przez nas rozwiązania charakteryzuje się fachowością i trafnością. Nieustannie śledzimy wszelkie zmiany w prawie oraz aktualizacje wynikające z orzeczeń. Zakres naszych usług obejmuje m.in:

 • Sporządzanie wniosków dotyczących zezwoleń, koncesji, skarg, odwołań
 • Reprezentowanie stron przed organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej
 • Pomoc w zakresie kwestii mieszkaniowych oraz spółdzielczych
 • Występowanie w sprawach podatkowych
 • Sprawy z zakresu ochrony środowiska

Prawo administracyjne. Jak pomagamy?

Prawo budowlane i prawo nieruchomości

Dokonujemy analizy decyzji w zakresie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, planów zagospodarowania przestrzennego, pomagamy w zalegalizowaniu samowoli budowlanej, sporządzamy niezbędne wnioski, odwołania i skargi, reprezentujemy Klienta na całym etapie postępowania, sporządzamy opinie prawne.

Podatki

Podatki – reprezentujemy Klientów przed wszystkim organami administracji skarbowej, sporządzamy niezbędne wnioski, pisma, skargi oraz zażalenia, posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie obsługi postępowań dotyczących podatku VAT i PIT.

Pozwolenia i koncesje

Sporządzamy wnioski, oraz środki zaskarżenia w ramach postępowań o wydanie pozwolenia czy koncesji w tym w szczególności w zakresie postępowań dotyczących pozwolenia na broń czy koncesji na sprzedaż alkoholu.

Wywłaszczenia

Reprezentujemy Klienta na całym etapie postępowania administracyjnego w tym także zakresie roszczeń odszkodowawczych.

Gospodarka wodna

Reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, sporządzamy niezbędne opinie, analizy, wnioski i środki zaskarżenia.

Prowadzenie pojazdów

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed starostą w sprawie wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne i kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ubezpieczenia Społeczne

Sporządzamy odwołania od decyzji organów w zakresie ubezpieczeń społecznych, wyliczenia kapitału początkowego, rozliczenia pracy w warunkach szczególnych, przyznania świadczeń z tytułu urlopów macierzyńskich, prawa do renty czy emerytury.

Wybierz sprawdzonego partnera

Skuteczne dochodzenie swoich praw podczas postępowań administracyjnych wymaga pomocy profesjonalistów. Pomożemy znaleźć wyjście z każdej sytuacji, takiej jak wydanie decyzji niezgodnej z prawem czy bezczynności organów administracyjnych. Dopełnimy wszelkich formalności, przygotujemy odpowiednie wnioski bądź odwołania od rozporządzeń. Zakres spraw, z jakimi na co dzień się spotykamy, jest bardzo szeroki i obejmuje wszelkie dziedziny życia. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszych kancelarii w Gdyni i Wejherowie.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​