Prawo administracyjne

Gdańsk | Gdynia | Wejherowo

Kancelaria Prawna Mohylak to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, rozwiązujących problemy prawne powstałe na gruncie szeroko pojętego prawa administracyjnego. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta, szerokie spektrum specjalizacji oraz duże doświadczenie, pozwalające na kompleksową obsługę każdego postępowania. Specjalizacja prawa administracyjnego w naszej kancelarii obejmuje:
 • Prawo budowlane
 • Nieruchomości
 • Podatki
 • Pozwolenia i koncesje
 • Wywłaszczania i komunalizacja
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Gospodarka wodna
 • Prawo prowadzenia pojazdów
 • Ubezpieczenia społeczne
Prawo administracyjne. Kancelaria Prawna Mohylak w Gdyni i Wejherowie.

Prawo administracyjne. Reprezentujemy klientów

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług. Nasze podejście do problemu oraz wskazywane przez nas rozwiązania charakteryzuje się fachowością i trafnością. Nieustannie śledzimy wszelkie zmiany w prawie oraz aktualizacje wynikające z orzeczeń. Zakres naszych usług obejmuje m.in:
 • Sporządzanie wniosków dotyczących zezwoleń, koncesji, skarg, odwołań
 • Reprezentowanie stron przed organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej
 • Pomoc w zakresie kwestii mieszkaniowych oraz spółdzielczych
 • Występowanie w sprawach podatkowych
 • Sprawy z zakresu ochrony środowiska

Prawo administracyjne. Zakres pomocy prawnej

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług. Nasze podejście do problemu oraz wskazywane przez nas rozwiązania charakteryzuje się fachowością i trafnością. Nieustannie śledzimy wszelkie zmiany w prawie oraz aktualizacje wynikające z orzeczeń. Zakres naszych usług obejmuje m.in:

 • Sporządzanie wniosków dotyczących zezwoleń, koncesji, skarg, odwołań
 • Reprezentowanie stron przed organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej
 • Pomoc w zakresie kwestii mieszkaniowych oraz spółdzielczych
 • Występowanie w sprawach podatkowych
 • Sprawy z zakresu ochrony środowiska

Prawo budowlane i prawo nieruchomości

Dokonujemy analizy decyzji w zakresie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, planów zagospodarowania przestrzennego, pomagamy w zalegalizowaniu samowoli budowlanej, sporządzamy niezbędne wnioski, odwołania i skargi, reprezentujemy Klienta na całym etapie postępowania, sporządzamy opinie prawne.

Podatki

Podatki – reprezentujemy Klientów przed wszystkim organami administracji skarbowej, sporządzamy niezbędne wnioski, pisma, skargi oraz zażalenia, posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie obsługi postępowań dotyczących podatku VAT i PIT.

Pozwolenia i koncesje

Sporządzamy wnioski, oraz środki zaskarżenia w ramach postępowań o wydanie pozwolenia czy koncesji w tym w szczególności w zakresie postępowań dotyczących pozwolenia na broń czy koncesji na sprzedaż alkoholu.

Wywłaszczanie

Reprezentujemy Klienta na całym etapie postępowania administracyjnego w tym także zakresie roszczeń odszkodowawczych.

Gospodarka wodna

Reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, sporządzamy niezbędne opinie, analizy, wnioski i środki zaskarżenia.

Prowadzenie pojazdów

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed starostą w sprawie wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne i kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ubezpieczenia społeczne

Sporządzamy odwołania od decyzji organów w zakresie ubezpieczeń społecznych, wyliczenia kapitału początkowego, rozliczenia pracy w warunkach szczególnych, przyznania świadczeń z tytułu urlopów macierzyńskich, prawa do renty czy emerytury.

Wybierz sprawdzoną Kancelarię Prawną

Kancelaria Prawna Gdańsk | Radca prawny | Adwokat

Skuteczne dochodzenie swoich praw podczas postępowań administracyjnych wymaga pomocy profesjonalistów. Pomożemy znaleźć wyjście z każdej sytuacji, takiej jak wydanie decyzji niezgodnej z prawem czy bezczynności organów administracyjnych. Dopełnimy wszelkich formalności, przygotujemy odpowiednie wnioski bądź odwołania od rozporządzeń. Zakres spraw, z jakimi na co dzień się spotykamy, jest bardzo szeroki i obejmuje wszelkie dziedziny życia. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszych kancelarii w GdańskuGdyniWejherowie.