Prawo pracy – kiedy warto zgłosić się po pomoc do prawnika?

Prawo pracy. Pomoc kancelarii prawnej.

Prawnicy wbrew pozorom nie zajmuje się wyłącznie sprawami rozwodowymi czy karnymi. Doświadczeni adwokaci i radcy prawni oferują również kompleksowe wsparcie z zakresu prawa pracy.

Prawo pracy – co obejmuje?

Prawo pracy to jedna z wielu gałęzi prawa. Jej głównym zadaniem jest regulacja stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w tym między innymi ich praw i obowiązków. Prawo pracy obejmuje swoim zakresem m.in. również spory zbiorowe, układy oraz pomoc w utrzymaniu właściwych warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwach i organizacjach.

W Polsce głównym aktem prawnym regulującym tę gałąź jest Kodeks Pracy, a zaraz po nim akty wydane na jego podstawie, porozumienia zbiorowe czy też statuty i regulaminy. Niestety, podobnie jak i w przypadku pozostałych dziedzin, prawo pracy obejmuje wiele zagadnień, które mogą być trudne do zrozumienia dla przeciętnego Kowalskiego. Na szczęście z pomocą Państwu przychodzą kancelarie prawne takie jak nasza.

Kiedy poprosić o pomoc prawnika?

Choć wielu z nas skorzystanie z pomocy prawnika wydaje się być ostatecznością, to jednak w niektórych sytuacjach polubowne rozwiązanie konfliktu może okazać się niemożliwe. Czasami skierowanie sprawy do sądu pracy jest wręcz nieuniknione. W takich sytuacjach pierwszym miejscem, do którego powinniśmy się udać, jest profesjonalna kancelaria prawna. Warto wybrać kancelarię, w której czeka na nas zespół specjalistów z dziedziny prawa pracy.

Prawo pracy. Kiedy powinniśmy skorzystać z pomocy adwokata lub pracy prawnego?

Przede wszystkim w sytuacji wystąpienia mobbingu w miejscu zatrudnienia. W dużym skrócie, pojęcie mobbingu definiuje zachowania, które mają charakter długotrwałego nękania, uciążliwego, przedmiotowego traktowania, a czasami nawet i zastraszania. Tego typu zachowań może dopuścić się nie tylko sam pracodawca, ale także kierownicy i inni pracownicy. Co ważne – zgodnie z Kodeksem Pracy mobbing jest w Polsce zakazany, a szefowie firm i organizacji mają obowiązek skutecznie mu zapobiegać. Prawnik pomoże Państwu w przygotowaniu się do sprawy w sądzie pracy i uzyskaniu właściwego zadośćuczynienia bądź odszkodowania za poniesione straty moralne.

Kolejnym przypadkiem, w którym warto poprosić o pomoc prawnika jest nieuzasadnione zwolnienie. Według polskiego prawa każdy pracownik, któremu wręczono bezpodstawne wypowiedzenie, ma możliwość odwołania się od niego do właściwego dla jego miejsca zamieszkania sądu pracy.

Z pomocy prawnej możemy skorzystać kiedy doszło to skrócenie okresu wypowiedzenia określonego w podpisanej przez strony umowie.  W wypadku naruszenie przepisów chroniących niektórych pracowników, np. kobiety w ciąży czy osoby niepełnosprawne, również możemy oczekiwać wsparcia prawnego. W takich i innych sytuacjach doświadczony prawnik pomaga w uzyskaniu odszkodowania lub przywróceniu pracownika do pracy.

Mobbing i nieuzasadnione zwolnienie to tylko dwie z wielu sytuacji, w których niezbędna może okazać się pomoc specjalistów z zakresu prawa pracy. Nasi prawnicy udzielają również wsparcia z zakresu niewłaściwej umowy zatrudnienia, niezgodnego z obowiązującymi przepisami zakazu konkurencji czy też braku wynagrodzenia za pracę. Oferowaną pomoc dedykujemy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Zapraszamy do kontaktu lub odwiedzenia jednego z biur Kancelarii Mohylak w Gdyni i prawnika w Wejherowie!

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​