Radca prawny czy adwokat? Kogo wybrać adwokata czy radcę prawnego?

Radca prawny czy adwokat? Często spotykamy się z pytaniem o różnicę pomiędzy zawodem adwokata a zawodem radcy prawnego. Osoby poszukujące pomocy prawnej, a nie posiadające wiedzy prawniczej, nie dostrzegają różnicy pomiędzy tymi profesjami. Pojawiają się wątpliwości, a klienci często nie mają pewności czy powinni zwrócić się po wsparcie prawne do adwokata, czy też radcy prawnego.

Co łączy zawód adwokata i radcy prawnego?

Zarówno radca prawny, jak i adwokata są przedstawicielami profesji prawniczych. Przedstawicieli obu zawodów nazywamy prawnikami, czyli potocznie “mecenasami”. Kandydat na adwokata lub radcę prawnego musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację tj. praktykę oraz zdać stosowny egzamin. Adwokat i radca prawny zajmują się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności udzielają porad prawnych, konsultacji prawnych, sporządzają pisma procesowe, akty prawne oraz występują przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika.

Jednym z fundamentalnych obowiązków prawników jest zachowanie tajemnicy zawodowej, co stanowi gwarancję poufności dla osoby korzystającej z usług i pomocy prawnej. Ponadto radca prawny i adwokat posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące czynności wykonywane przy udzielaniu pomocy prawnej. Każdy mecenas jest ubezpieczony od skutków udzielenia niewłaściwej porady prawnej lub błędu, co stanowi dodatkową ochronę interesów klienta.

Adwokat, podobnie jak radca prawny, może wykonywać swój zawód w zespołach lub indywidualnie. Radca prawny i adwokat są zawodami tzw. zaufania publicznego, co nakłada na nich pewne określone prawa i obowiązki.

Zawód radcy prawnego i adwokata regulują osobne przepisy. Radca prawny wykonuje swój zawód na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Każdy radca prawny obok obowiązków wynikających z norm prawa podlega także normom deontologicznym zawodu radcy prawnego, określonym w szczególności w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Zawód adwokat w Polsce wykonywany jest na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Ponadto każdy adwokat zobowiązany jest przestrzegać norm zawartym w Kodeksie Etyki Adwokackiej.

Radca prawny, czy adwokat? Do kogo zwrócić się o pomoc?

W przeszłości istniały zasadnicze różnice w kompetencjach radców prawnych i adwokatów, które w istotny sposób determinowały wybór właściwego dla danej sprawy prawnika. Obecnie różnić tych jest stosunkowo niewiele. Z pewną ostrożnością, można postawić tezę, że w praktyce nie ma większego znaczenia czy klient zwraca się bezpośrednio do adwokata, czy też do radcy prawnego. Z punktu widzenia interesu klienta wybór ten nie jest tak istotny, jak się wydaje.

Jak łatwo zauważyć, oba zawody są zawodami pokrewnymi. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami to możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy, którą mają radcowie. Od 1 lipca 2015 radca prawny, tak samo, jak adwokat, dysponuje możliwością pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym w sprawach karnych i karnoskarbowych. Obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.

Podsumowując, obecne różnice między adwokatem a radcą prawnym są na tyle nieznaczne, że wybór sprowadza się głównie do indywidualnych preferencji oraz oceny charakteru sprawy, z którą zwraca się klient. Warto nadmienić, że Polska jest jednym z krajów, w których rozróżnia się zawód radcy prawnego i adwokata.

Adwokat i radca prawny, a specjalizacje?

Adwokaci i radcy prawni w Wejherowie i Gdyni specjalizują się w określonych dziedzinach i obszarach prawach lub określonych typach spraw. Na przykład, możemy spotkać prawników specjalizujących się w dziedzinie prawa pracy, radców prawnych specjalizujących się w dziedzinie prawa cywilnego i adwokatów specjalizujących się w dziedzinie praw rodzinnego czy też prawa karnego. Oczywiście, podział specjalizacji może być inny w przypadku różnych kancelarii i indywidualnych prawników.

Zwracając się o pomoc do doświadczonej i sprawdzonej kancelarii prawnej mamy gwarancję, że naszą sprawą zajmą się najbardziej doświadczeni i wyspecjalizowani w danej dziedzinie radcy prawni lub adwokaci. Dobry prawnik dokona wnikliwej analizy problemu, z którym zwraca się klient, a sprawą zajmą się odpowiedni i najlepszy w danej dziedzinie adwokat, radca prawny lub zespół prawników.

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł przybliżył Państwu podobieństwa oraz różnice pomiędzy radcą prawnym a adwokatem. W przypadku chęci skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do naszych kancelarii w Gdyni i Wejherowie.

Zespół Kancelarii

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​