Różnice między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie, wbrew pozorom, to dwa różne pojęcia. Choć wiele osób używa ich naprzemiennie, to jednak jest to błąd, który ma ogromne znaczenie z punktu prawa cywilnego. Co prawda nie jest on szkodliwy w życiu codziennym, jednak sytuacja zmienia się w momencie, gdy starają się Państwo o uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Czym różnią się od siebie te dwa terminy i kiedy można starać się o ich uzyskanie? Wyjaśnia Kancelaria Prawna Mohylak Adwokaci i Radcy Prawni w Wejherowie i Gdyni.

Czym są odszkodowania?

Odszkodowanie ma za zadanie przede wszystkim naprawić wyrządzone szkody o charakterze majątkowym. Co ciekawe, świadczenie pieniężne może pokrywać nie tylko materialne straty, np. powstałe w wyniku zalania mieszkania. Według kodeksu cywilnego odszkodowania są również przyznawane za szkody rzeczywiste i utracone korzyści związane z uszkodzeniami ciała czy nawet śmiercią członka rodziny. Ich wypłata należy do obowiązków osoby, która tę szkodę spowodowała, i powinna pokrywać wszelkie wydatki niezbędne do powrotu do częściowego lub całkowitego zdrowia. Są to np. koszty rehabilitacji, wizyt lekarskich, wypożyczenia czy zakupu niezbędnych sprzętów specjalistycznych oraz wydatki poniesione na dojazd do placówek medycznych.

W przypadku odszkodowań za szkody związane z pogorszeniem sytuacji życiowej spowodowanym śmiercią bliskiej osoby ocena jej wysokości uwzględnia obiektywne kryteria. Wśród nich możemy wyróżnić utratę zarobków zmarłego oraz inne następstwa majątkowe obecne i takie, które można przewidzieć w przyszłości, sytuację życiową osoby, która ubiega się o przyznanie odszkodowania, a także stosunki rodzinne.

Czym jest zadośćuczynienie?

W przeciwieństwie do odszkodowania zadośćuczynienie, choć nadal przyjmuje ono charakter świadczenia pieniężnego, ma na celu naprawę wyłącznie krzywd niematerialnych. Możemy do nich zaliczyć cierpienia psychiczne związane z naruszeniem dóbr osobistych, utratą bliskiej osoby, uszkodzeniem ciała i wywołaniem rozstroju zdrowia czy też pozbawieniem wolności. Naprawa krzywdy ma przede wszystkim zrekompensować wszystkie negatywne skutki związane z jej zaistnieniem. Co istotne, nie muszą one pojawić się od razu po jej powstaniu. W trakcie przyznawania zadośćuczynienia bierze się również pod uwagę skutki mogące pojawić się nawet za kilka lat.

Według kodeksu cywilnego określenie wysokości należnego zadośćuczynienia jest dokonywanie na podstawie rozmiaru cierpień psychicznych, charakteru i nasilenia ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, konieczności korzystania z pomocy innych osób oraz wszelkich emocji, jakie towarzyszą wyrządzonej krzywdzie.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia w uzyskaniu należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia, zapraszamy do skorzystania z pomocy Kancelarii Prawnej Mohylak w Gdyni i Wejherowie.

Zadbamy o to, aby otrzymali Państwo stosowną rekompensatę za wyrządzone szkody i krzywdy.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​