Rozwód a alimenty na małżonka. Jak wygląda obowiązek alimentacyjny?

Rozwód, jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci, bardzo często wiąże się z koniecznością płacenia ustanowionych przez sąd alimentów. Jednak niewielu partnerów kończących małżeństwo zdaje sobie sprawę, że dziecko nie jest jedyną osobą, której przysługuje pomoc finansowa od jednego z rodziców. Polskie prawo pozwala na przyznanie ich również byłemu małżonkowi. Jak wygląda obowiązek alimentacyjny po rozwodzie?

Jak kształtuje się obowiązek alimentacyjny po rozwodzie?

Rozwód można uzyskać z winy obu stron, jednej z nich lub bez orzekania o winie. To właśnie ta kwestia ma największy wpływ na ewentualny obowiązek alimentacyjny wobec byłego partnera. Należy pamiętać, że o jego powstaniu decyduje wyłącznie sąd, uwzględniając sytuacje finansowe jednego i drugiego małżonka.

Alimenty przyznaje się tylko partnerowi, który nie jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, co określa art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co więcej, pomoc finansowa obejmuje środki niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb, o ile uprawniony nie jest w stanie pokryć ich samodzielnie. Należy również udowodnić stan niedostatku, który niespowodowany między innymi niechęcią do pracy. Z kolei, jeśli zobowiązany chce uniknąć płacenia alimentów, musi przedstawić w sądzie potwierdzenie o niewystarczających dochodach.

Rozwód

Wstąpienie w nowy związek po rozwodzie a obowiązek alimentacyjny

Wiele osób sądzi, że wstąpienie w inny związek małżeński przez rozwodnika, na którego nałożono obowiązek alimentacyjny, wiąże się z automatycznym zwolnieniem go z konieczności płacenia byłemu partnerowi. Wątpliwości w tej kwestii zostały rozwiane przez Sąd Najwyższy w wyroku z 2010 roku. Wskazano w nim, że o ile możliwości finansowe się nie zmienią, to powinien on nadal wypłacać alimenty. Jeśli jednak druga strona pozostaje nawet w związku nieformalnym, a wspólne zarobki pozwalają na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, to sąd może zdecydować o uchyleniu obowiązku.

Jak wnieść wniosek o alimenty po rozwodzie?

Złożenie wniosku po rozwodzie o przyznanie alimentów nie jest skomplikowane. Można wnieść go zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. W pierwszym przypadku sąd dostarcza go partnerowi, który miałby wypłacać alimenty. Natomiast w drugim musi odbyć się to w trakcie rozprawy i w obecności byłego małżonka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy umożliwia także wystąpienie z roszczeniem po uzyskaniu rozwodu, a nawet separacji. Należy jednak pamiętać, że w takich sytuacjach wniosek musi zostać sporządzony w formie pisemnej i dostarczony w ciągu 5 lat. Przedłużenie tego okresu odbywa się wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach.

Rozwód i uzyskanie alimentów z Kancelarią Prawną Mohylak w Gdyni i Wejherowie

Nasza Kancelaria od wielu lat zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach rozwodowych. Zapewniamy profesjonalną pomoc na każdym etapie – od złożenia pozwu, aż po uzyskanie alimentów od małżonka. Oferujemy także wsparcie w trakcie negocjacji z prawnikiem strony przeciwnej i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub odwiedź naszą Kancelarię w Gdyni bądź Wejherowie. Zapraszamy!

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​