Rozwód i co dalej? Władza rodzicielska po zakończeniu małżeństwa

Rozwód to nie tylko przykre wydarzenie dla partnerów, ale także ich dzieci. Oprócz podziału majątku konieczne jest orzeknięcie przez Sąd o powierzeniu władzy rodzicielskiej obojgu lub jednemu z rodziców. Możliwości jest kilka – od porozumienia wychowawczego, aż po pozbawienie władzy rodzicielskiej. Kancelaria prawna Mohylak w Gdyni przygotowała dla Państwa krótkie kompendium na temat opieki nad małoletnimi po rozwodzie.

Władza rodzicielska a rozwód

Władzę rodzicielską reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. To właśnie na jego podstawie Sąd może powierzyć ją obojgu małżonkom lub jednemu z nich, jednocześnie ograniczając ją drugiemu partnerowi. Istnieje także możliwość pozbawienia lub zawieszenia władzy w uzasadnionych sytuacjach. Należy pamiętać, że każda z prowadzonych spraw jest rozpatrywana indywidualnie, a Sąd w pierwszej kolejności uwzględnia dobro małoletnich członków rodzin. Jeśli chcą Państwo zwiększyć swoje szanse na utrzymanie pełni praw rodzicielskich, zaleca się skorzystanie z pomocy zaufanej kancelarii prawnej.

rozwód
Władza rodzicielska a rozwód

Wspólne wychowywanie dziecka po rozwodzie

Najlepszą sytuacją, zarówno dla rodziców, jak i dziecka, jest wspólne wychowywanie małoletniego po rozwodzie. Utrzymanie władzy rodzicielskiej ma miejsce po sporządzeniu przez partnerów planu wychowawczego i osiągnięciu porozumienia. Nie może w nim zabraknąć podstawowych informacji na temat opieki nad dzieckiem, wydatków na nie czy sposobów kontaktu. Dobrym pomysłem jest także wcześniejsze ustalenie, z którym z małżonków małoletni będzie spędzać Święta czy wakacje oraz na jakich zasadach będą odbywać się ewentualne odwiedziny.

Ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

Rozwód może zakończyć się ograniczeniem, zawieszeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej nie tylko jednego, ale także obojga rodziców. W jakich sytuacjach mamy z tym do czynienia? Zacznijmy od ograniczenia, którego główną przyczyną jest stan zagrożenia dobra dziecka. W sytuacji, gdy pozostanie z jednym z małżonków mogłoby odbić się negatywnie na małoletnim, Sąd najczęściej postanawia o umieszczeniu go we właściwej placówce lub rodzinie zastępczej. W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej tylko jednego z partnerów po rozwodzie Sąd każdorazowo precyzuje, czego ono dotyczy. Może być to określenie czasu i miejsca widywania się z dziećmi czy brak uprawnień do podejmowania decyzji o zmianie miejsca pobytu małoletnich itp.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej po rozwodzie następuje w wyniku niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem spowodowanej trwałą przeszkodą, wcześniejszych przypadków jej nadużywania lub zaniedbaniem obowiązków względem małoletniego. Równie często na pozbawienie praw rodzicielskich wpływa brak zainteresowania dobrem dziecka. Z kolei zawieszenie władzy jest spowodowane przemijającą przeszkodą w jej wykonywaniu, np. długim wyjazdem.

Pomoc w uzyskaniu władzy rodzicielskiej z Kancelarią Prawną Mohylak

W Kancelarii Prawnej Mohylak w Gdyni i Wejherowie pomożemy Państwu zarówno w uzyskaniu rozwodu, jak i utrzymaniu władzy rodzicielskiej. Nasz zespół doświadczonych specjalistów od wielu lat wspiera mieszkańców Trójmiasta i okolic w postępowaniach rozwodowych. Zapraszamy do kontaktu!

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​