Rozwód – jak go uzyskać?

Decyzja o rozwodzie jest często niezwykle trudna i towarzyszą jej liczne emocje. Wizja wielomiesięcznej walki o zakończenie małżeństwa może sprawić, że jeden z partnerów odwleka podjęcie stosownych kroków. W takich sytuacjach pomocny okazuje się doświadczony prawnik, który przeprowadzi Państwa krok po kroku przez cały proces, zapewniając profesjonalne wsparcie i pomagając w jak najszybszym zakończeniu sprawy. Jak uzyskać rozwód i czego nie może zabraknąć w pozwie? Podpowiadamy!

Kiedy można starać się o rozwód?

Przesłanki do starania się o rozwód to przede wszystkim trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Oznacza to ustanie łączących ich do tej pory więzi i brak jakichkolwiek dowodów na to, że obecna sytuacja mogłaby ulec zmianie. Powodem zakończenia związku może być między innymi zdrada, opuszczenie rodziny czy brak zainteresowania dobrem partnera i dzieci.

Jak uzyskać rozwód?

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wniesienie odpowiednio przygotowanego pozwu do sądu okręgowego właściwego dla miejsca Państwa zamieszkania. Warto pamiętać, że samo zainicjowanie procedury, jaką jest rozwód, wiąże się z poniesieniem kosztów. Obecnie jest to 600 zł, które należy uiścić maksymalnie w ciągu 6 dni od złożenia pozwu. Osoby, których dochody nie pozwalają na pokrycie kosztów sądowych, mają możliwość ubiegania się o zwolnienie ich z konieczności wniesienia opłaty.

W momencie wniesienia pozwu i uiszczenia kosztów sądowych sprawą zajmuje się odpowiednia instytucja. Co istotne, teoretycznie zakończyć małżeństwo może każdy. Jednak spotykamy się z pewnymi sytuacjami, w których sąd odmówił przyznania rozwodu. Są to przypadki, w których:

  • zakończenie małżeństwa spowoduje uszczerbek na dobru wspólnych małoletnich dzieci,
  • starający się o rozwód małżonek jest winny zupełnemu i trwałemu rozkładowi pożycia,
  • orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami społecznego współżycia.

Po przeanalizowaniu sytuacji małżonków sąd przyznaje rozwód bez orzekania o winie, z winy obojga lub z winy jednego z partnerów.

Co powinno znaleźć się w pozwie?

Co powinien zawierać pozew o rozwód? Jego treść różni się od sytuacji rodzinnej i ewentualnego posiadania małoletnich wspólnych dzieci. Jeśli partnerzy je mają, to w dokumencie musi znaleźć się żądanie zakończenia małżeństwa oraz rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, miejsca ich zamieszkania i przyznania alimentów na każde z nich. W sytuacji, gdy małżonkowie nie doczekali się potomstwa, formalności są łatwiejsze. W pozwie musi znaleźć się tylko żądanie orzeczenia o rozwodzie i wniosek o zasądzenie kosztów postępowania sądowego. Co więcej, można dołączyć do niego również żądanie eksmisji partnera i ewentualne wnioski dowodowe, np. billingi, e-maile czy fotografie.

Rozwód z pomocą prawnika z Gdyni i Wejherowa

Mieszkańców Wejherowa i Gdyni zachęcamy do skorzystania z pomocy prawników Kancelarii Mohylak Adwokaci i Radcy Prawni. Doświadczony zespół pomoże Państwu w wypełnieniu, a następnie w złożeniu pozwu do odpowiedniej instytucji oraz zapewni profesjonalną pomoc w trakcie postępowania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​