S24 zakładanie Spółki z o.o. przez internet

Coraz więcej klientów Kancelarii decyduje się na uproszczoną rejestrację spółki z o.o. z wykorzystaniem systemu s24. Czy jest to rozwiązanie dla każdego? Czy rejestracji Spółki faktycznie przebiega szybciej? Specjaliści Kancelarii Mohylak wyjaśniają.

Korzyści wynikające z założenia Spółki z wykorzystaniem S24

Wśród głównych korzyści wynikających z faktu założenia Spółki z wykorzystaniem S24 wskazać należy na:

 • fakt, że wszystkie formalności załatwiasz przez internet, bez wychodzenia z domu. 
 • w S24 są wszystkie standardowe dokumenty, które wypełniasz w elektronicznym formularzu
 • unikniesz konieczności zawarcia umowy spółki w szczególnej formie (na przykład w formie notarialnej w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), 
 • zapłacisz niższą opłatę sądową: zamiast 500 zł, zapłacisz 250 zł

Ograniczenia wynikające z założenia Spółki z wykorzystaniem S24

Wśród głównych ograniczeń wynikających z faktu założenia Spółki z wykorzystaniem S24  wskazać należy na:

 • fakt, że założenie spółki przez internet daje mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki niż w formie tradycyjnej
 • przy zakładaniu spółki elektronicznie nie będziesz mieć możliwości modyfikacji roku obrotowego – zawsze będzie równy kalendarzowemu
 • w przypadku zakładania spółki, której obowiązkowym warunkiem powstania jest posiadanie kapitału zakładowego, kapitał będzie można pokryć wyłącznie wkładami pieniężnymi,
 • wszystkie osoby podpisujące umowę spółki i biorące udział w jej rejestracji muszą mieć aktywne konto w systemie S24 oraz możliwość złożenia elektronicznego podpisu Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.

Konto w s24

Z portalu S24 możesz korzystać jedynie po założeniu konta. Żeby się na nie zalogować, będziesz potrzebował login i hasło. Jako zalogowany użytkownik możesz tworzyć profile przedsiębiorstw, których jesteś właścicielem, oraz przeglądać te, do których uprawnienia nadał ci inny zalogowany użytkownik. Wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji spółki otrzymasz na konto utworzone w systemie. Będzie to między innymi: informacja z sądu o nadaniu sygnatury twojej sprawie czy o innych zdarzeniach dotyczących rejestracji twojej spółki. Dodatkowo na podany przez ciebie adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że na portalu czeka nowa korespondencja.

S24 – Wzorzec umowy Spółki

Aby założyć Spółkę z wykorzystaniem wzorca po zalogowaniu do systemu s24, należy wybrać formę prawną przedsiębiorstwa. Następnie nadać spółce nazwę oraz określić jej siedzibę. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wzorca umowy wybranej spółki.

Wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie składa się z kilkunastu paragrafów, w których znajdują się postanowienia dotyczące między innymi:

 • przedmiotu działalności
 • wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce
 • wysokości wkładów
 • czasu trwania spółki
 • podziału zysków i strat
 • możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika
 • trybu zmiany umowy spółki
 • reprezentacji spółki.

Po uzupełnieniu wzorca umowy spółki należy przystąpić do podpisania umowy. Umowę spółki podpisują wszyscy wspólnicy.

S24 – Załączniki do Umowy

Aby sfinalizować zawarcie umowy do wzorca należy dołączyć jeszcze załączniki. Są to:

 • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (konieczność załączania zgody nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń
 • lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Dokumenty po załączeniu do systemu trzeba jeszcze podpisać i opłacić.

S24 – Podpisywanie i opłacanie

Dokumenty w trybie S24 możesz podpisać przy użyciu:

Koszty związane z rejestracją także opłacisz on-line przy użyciu systemu płatności elektronicznych ePłatności.

Koszty, które ponosi osoba chcąca założyć Spółkę, to:

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 zł. System S24 automatycznie wskaże ci numer rachunku bankowego sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby twojej spółki
 • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w wysokości 100 zł, płatna na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu
 • opłata manipulacyjna operatora płatności.

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem Spółki z wykorzystaniem systemu S24 warto zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Mohylak doradzą, sporządzą niezbędne pisma i przeprowadzą przez cały proces rejestracji.

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​