Tarcza Antykryzysowa. Z jakich rozwiązań możesz skorzystać?

Aktualne „zamrożenie gospodarki” jest konsekwencją wprowadzenia nakazów, zakazów i obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Ich ustanowienie wymogło zbudowanie systemu wsparcia tzw. Tarcza Antykryzysowa, który ma pozwolić m.in. na utrzymanie płynności finansowej czy dotychczasowego zatrudnienia. Z jakich rozwiązań możesz skorzystać? – nasz Radca radzi.

1. Tarcza Antykryzysowa COVID-19 rozwiązania dla przedsiębiorców

Rozwiązania przewidziane dla przedsiębiorców zostały zróżnicowane w zależności od tego ilu pracowników zatrudnia. Rząd przewidział rozwiązania dla jednoosobowych działalności gospodarczych, podmiotów zatrudniających do 9 pracowników, do 50 pracowników, do 250 pracowników oraz dla tzw. dużych firm.

Tarcza Antykryzysowa. Rozwiązania dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Do najpopularniejszych rozwiązań mających wesprzeć osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze należą:

 • zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy,
 • świadczenie postojowe,
 • niskooprocentowana pożyczka z środków Fundusz Pracy
 • dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej

Dodatkowo tzw. Tarcza Antykryzysowa przewiduje także możliwość rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia płatności kwot należnych podatków.

Rozwiązania dla firm zatrudniających do 9 osób

Do najpopularniejszych rozwiązań mających wesprzeć firmy zatrudniające do 9 osób należą:

 • zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy,
 • dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
 • 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.
 • niskooprocentowana pożyczka z środków Fundusz Pracy

Dodatkowo dla w/w firm tzw. Tarcza Antykryzysowa przewiduje także możliwość rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia płatności kwot należnych podatków.

Rozwiązania dla firm zatrudniających do 50 osób

Do najpopularniejszych rozwiązań mających wesprzeć firmy zatrudniające do 50 osób należą:

 • zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy,
 • dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
 • 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.
 • pożyczki obrotowe

Dodatkowo dla w/w firm tzw. Tarcza Antykryzysowa przewiduje także możliwość rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia płatności kwot należnych podatków.

Rozwiązania dla firm zatrudniających do 250 osób

Do najpopularniejszych rozwiązań mających wesprzeć firmy zatrudniające do 250 osób należą:

 • dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
 • 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne
 • pożyczki obrotowe

Dodatkowo dla w/w firm tzw. Tarcza Antykryzysowa przewiduje także możliwość rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia płatności kwot należnych podatków.

Rozwiązania dla tzw. dużych firm

Do najpopularniejszych rozwiązań mających wesprzeć tzw. duże firmy tj. firmy zatrudniające powyżej 250 osób należą:

 •  3-miesięczne dofinansowania wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.
 • możliwość rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia płatności kwot należnych podatków.

2. Tarcza Antykryzysowa. Jak skorzystać z oferowanych form pomocy?

Skorzystanie z form pomocy oferowanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej wymaga nie tylko rozeznania w obowiązujących procedurach, ale także śledzenia na bieżąco zmian wprowadzanych w ramach kolejnych nowelizacji. Z uwagi na to, że wachlarz środków pomocy jest szeroki warto zasięgnąć porady adwokata bądź radcy prawnego. W pierwszej kolejności należy ustalić do jakiej kategorii firm kwalifikuje się Twoja działalność. Następnie dokonać analizy sytuacji finansowej Twojej firmy oraz ustalić w jakich sektorach oczekujesz wsparcia. Adwokat lub radca prawny pozwoli Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy, przygotować niezbędne dokumenty oraz wypełnić konieczne wnioski.

3. Tarcza Antykryzysowa. Najciekawsze rozwiązania okiem prawnika.

 • Zawieszenie terminów procesowych i sądowych

Wśród rozwiązań budzących najwięcej emocji wskazać należy na dwa. Po pierwsze w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ulegają zawieszeniu biegi terminów procesowych i sądowych, jeżeli terminy są w toku. Podobny skutek następuje, jeżeli bieg terminu jeszcze się nie rozpoczął. Jeśli masz wątpliwości czy termin do wniesienia apelacji, zażalenia czy odpowiedzi na pozew w Twojej sprawie uległ zawieszeniu warto zasięgnąć rady adwokata. Co jeśli dokonałeś czynności pomimo zawieszenia terminów? Czynności dokonane w okresie zawieszenia są skuteczne i pozostają w mocy.

 • Co z tym najmem?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych czyli popularnej galerii handlowej i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie możesz prowadzić swojej działalności to to rozwiązanie jest dla Cienie. Rozwiązanie przewidziane w Tarczy Antykryzysowej przewiduje czasowe wygaśnięcie zobowiązań wynikających z umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu. Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu. Jeśli masz wątpliwości czy Twoja umowa korzysta z tzw. czasowego wygaśnięcia i jakich formalności powinieneś w związku z tym dochować warto zasięgnąć porady radcy prawnego bądź adwokata. Profesjonalny pełnomocnik pomoże w interpretacji obowiązujących przepisów i zapozna Cię z aktualnymi prawami i obowiązkami.

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​