Dochodzenie odszkodowań

Gdańsk | Gdynia | Wejherowo

Praktyka naszej Kancelarii obejmuje kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań. Naszym celem jest uzyskanie najwyższego odszkodowania dla osób poszkodowanych oraz ich bliskich. Wspieramy klientów na obszarze profesjonalnego doradztwa prawnego, negocjacji i sporów sądowych. Kwoty odszkodowań w zdecydowanej większości przypadków są zaniżane. Jednak decyzja ubezpieczyciela nie musi być ostateczna — pomagamy uzyskać należne odszkodowanie w przypadku bezzasadnej odmowy lub zaniżenia wartości świadczenia. Skutecznie dochodzimy odszkodowań w następujących przypadkach:
 • Wypadek komunikacyjny
 • Śmierć osoby bliskiej
 • Wypadek przy pracy
 • Błąd lekarski
 • Poślizgnięcie się i upadek
 • Odszkodowania dla firm
 • Uzyskanie zwrotu kosztów leczenia
 • Uzyskanie renty i zadośćuczynienia
 • Uzyskanie wyrównania z tytułu utraconego dochodu
 • Egzekwowanie odszkodowania od placówek służby zdrowia
 • Profesjonalne negocjacje z ubezpieczycielem
 • Reprezentacja w sporach sądowych
 • Negocjowanie odszkodowań związanych z wadliwym wykonywaniem umów
 • Doradztwo w zakresie dokumentacji szkody i wysokości odszkodowania
Dochodzenie odszkodowań. Gdynia i Wejherowo. Kancelaria Mohylak.

Odszkodowania - zakres

Odszkodowania to nie tylko uszkodzone samochody, samochody zastępcze, ale także szkody na osobie. Kancelaria posiada doświadczenie w występowaniu w sporach dotyczących odszkodowań na krzywdę, uszczerbek na zdrowiu. Bogactwo i zróżnicowanie orzecznictwa sprawia, że każda sprawa jest inna, a dochodzenie odszkodowań za szkodę na osobie może być wyjątkowo skomplikowane. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy specjalistów.

Odszkodowania. Jak pomagamy?

Pomagamy w uzyskaniu zwrotu kosztów leczenia, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienia za krzywdę, renty, prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielem, pomagamy w sporządzeniu zarzutów do opinii biegłych, sporządzamy pozwy, pisma procesowe, doradzamy w zakresie szkód będących wynikiem wypadków komunikacyjnych, upadków, potknięć etc.

Śmierć osoby bliskiej. Odszkodowanie

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia, zapewniamy kompleksową reprezentację na etapie sprawy sądowej i przedsądowej,

Odszkodowania za Wypadek przy pracy

Pomagamy w odwołaniach od decyzji ZUS oraz dokonujemy wszechstronnej analizy stanu sprawy, pomagamy w sporządzeniu koniecznych pism, reprezentujemy przed sądami, instytucjami i organami.

Odszkodowanie za błąd lekarski

Doradzamy lekarzom w zakresie postępowań przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, Sądem Lekarskim, pomagamy poszkodowanym w sporach z placówkami medycznymi, zapewniamy kompleksową obsługę na etapie sądowym i przedsądowym.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Pomagamy w sprawach z zakresu szkód OC, AC, stałej sumy ubezpieczenia, kosztów obsługi powypadkowej, zwrotu kosztów parkowania i pojazdu zastępczego, rozliczania szkód całkowitych i częściowych.

Odszkodowania dla firm

Doradzamy w zakresie negocjacji odszkodowań związanych z wadliwym wykonywaniem umów, dokumentacji szkody i wysokości odszkodowania.

Odszkodowania. Postępowanie odszkodowawcze

W postępowaniu odszkodowawczym reprezentujemy strony poszkodowane: osoby fizyczne, ale także przedsiębiorców, których firma poniosła szkodę, a w konsekwencji straty finansowe. Służymy poradą prawną w zakresie kompletnej dokumentacji, w tym wniosków i pism procesowych. Uczestniczymy w negocjacjach z ubezpieczycielem. Pomagamy stronom:

 • Osobom fizycznym
 • Bliskich osób poszkodowanych
 • Przedsiębiorcom


Dochodzenie odszkodowań to procedura długa i skomplikowana. Warto przy tym skorzystać z porad specjalistów posiadających doświadczenie w sprawach odszkodowawczych. Adwokat i Radca prawny w Gdyni i Wejherowie po dokonaniu analizy sprawy jest w stanie ocenić czy sprawę można zakończyć na etapie postępowania likwidacyjnego, czy też konieczne będzie wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Doskonała znajomość rynku odszkodowań sprawia, że Kancelaria Mohylak wyspecjalizowała się w dochodzeniu odszkodowań.

Kancelaria reprezentuje Klienta przez całość postępowania likwidacyjnego, pozostając w stałym kontakcie zarówno z Klientem jak i ubezpieczycielem. W razie konieczności wnosi stosowne odwołania od wydanych decyzji czy też poddaje analizie sporządzone przez ubezpieczyciela kosztorysy naprawy. Adwokacie i Radcowie prawni posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie jakości stosowanych części zamiennych, stawek za roboczogodziny obowiązujących w regionie, korzystając przy tym z pomocy profesjonalnych warsztatów i serwisów.

Otrzymaj wyższe odszkodowanie

Jeśli Twoje obrażenia są związane z pracą, wymagają intensywnego leczenia, wiążą się z długimi przerwami w pracy lub powodują trwałe inwalidztwo, zachęcamy do skorzystania z usług prawnika specjalizującego się w dochodzeniu odszkodowań. Pomoc adwokata lub radcy prawnego będzie nieodzowna także w sytuacji kolizji drogowej, w której ucierpiał Twój samochód. Statystyki są nieubłagane – ponad 80 % odszkodowań świadczonych w Polsce, w tym 99 % odszkodowań OC/AC zostaje zaniżonych. Jako prawnicy doświadczeni w uzyskiwaniu odszkodowań, dysponujemy wiedzą i narzędziami niezbędnymi do prowadzenia Twojej sprawy. Zawsze staramy się uzyskać największą wysokość należnego świadczenia. Skorzystaj z pomocy naszej Kancelarii w GdyniWejherowie.