Prawo karne

Gdynia | Wejherowo

Prawo karne

Kancelaria Mohylak to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, specjalizujących się w prawie karnym. Każda sprawa karna wymaga indywidualnego podejścia i wsparcia, które zapewniamy na każdym etapie drogi prawnej. Dzięki dotychczasowej praktyce oferujemy naszym klientom najwyższy poziom usług adwokackich. Procedura postępowania w sprawach karnych różni się od innych procedur prawa. Wyróżniamy tu etapy prowadzenia
postępowania:

 • przygotowawcze
 • sądowe
 • apelacyjne
 • kasacyjne
 • o wznowienie procesu
 • o odroczenie wykonania
 • kary
 • warunkowe zwolnienie
 • o zmianę postanowienia
 

W sprawach karnych bardzo istotne jest, aby już na początkowym etapie, czyli przed postępowaniem przygotowawczym, posiadać pełną wiedzę o obowiązujących prawach i obowiązkach i zapewnić sobie odpowiednie wsparcie ze strony doświadczonego prawnika.

Pomoc prawna Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

W naszej Kancelarii świadczymy usługi związane z obroną osób oskarżonych, jak również reprezentowaniem stron pokrzywdzonych w sprawach karnych. Występujemy przed sądem w charakterze obrońcy, pełnomocnika czy oskarżycieli prywatnych na każdym etapie postępowania. W ramach naszej Kancelarii zajmujemy się różnymi rodzajami spraw karnych:

 • Powszechnymi
 • Gospodarczymi
 • Skarbowymi
 • Wykonawczymi
 • Wykroczeniowymi

Prawo karne. Jak pomagamy?

Nasza pomoc rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego. Jeśli masz zostać przesłuchany w charakterze świadka w toku śledztwa czy dochodzenia to jest odpowiedni moment żeby zgłosić się do Naszej Kancelarii. Wspólnie ustalimy termin przesłuchania na którym będziesz mógł liczyć na wsparcie naszych profesjonalistów.


Jeśli otrzymałeś postanowienie o przedstawienie zarzutów, Prawnicy Kancelarii Prawnej Mohylak zapoznają się z treścią zarzutów, wyjaśnią jakie przysługują
Ci prawa jako podejrzanemu, dokonają analizy akt sprawy, doradzą w kwestii wniosków dowodowych i pomogą w opracowaniu strategii.

Jeśli otrzymałeś akt oskarżenia, wyjaśnimy jakie czyny są Ci zarzucane, jakie jest zagrożenie karne i jakie prawa przysługują Ci jako oskarżonemu, zasugerujemy linię obrony, przygotujemy niezbędne pisma procesowe w tym niezbędne środki zaskarżenia jak zażalenie czy apelacja. Będziesz mógł liczyć na Nasze wsparcie w trakcie całego postępowania przed Sądem I jak i II instancji.

Obszary naszej specjalizacji w zakresie prawa karnego

 • Wypadki drogowe
 • Oszustwa, wyłudzenia
 • Prowadzenie pojazdów pod
 • wpływem alkoholu
 • Kradzież
 • Przestępstwa gospodarcze
 • Przestępstwa skarbowe
 • Posiadanie narkotyków bądź innych substancji zakazanych

Reprezentujemy naszych klientów oraz doradzamy na każdym etapie postępowania sądowego. Bierzemy udział w czynnościach procesowych oraz zgłaszamy wnioski dowodowe. Sporządzamy zażalenia, apelacje i kasacje w postępowaniu karnym. Składamy wnioski o ułaskawienie, przerwę w wykonywaniu kary czy rozłożenie kar grzywny

Prawo karne. Wybierz sprawdzonego adwokata

Zapewniamy merytoryczną informacje prawną w sprawach, które reguluje prawo karne. Nasze usługi obejmują wszystkie czynności, które są wymagane przez prawo karne. Zajmujemy się m.in. przestępstwami i wykroczeniami przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, jak również przestępstwami gospodarczymi oraz obroną w sprawach karno-skarbowych. Naszym klientom zapewniamy pełną poufność powierzonych spraw. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszych kancelarii w Gdyni i Wejherowie

Prawo karne. Artykuły i porady

Zatrzymanie prawa jazdy - co zrobić?
Artykuły

Zatrzymanie prawa jazdy. Co zrobić? Adwokat w Gdyni radzi i wyjaśnia.

Jedną z bardziej dotkliwych sankcji, którą organy mogą nakładać na kierujących pojazdami jest możliwość zatrzymania prawa jazdy. Ustawodawca w ustawie Prawo o ruchu drogowym szczegółowo wskazał na przypadki gdy organ ma możliwość zastosowania właśnie takiej sankcji. Co jeśli byłeś uczestnikiem zdarzenia i policjant zatrzymał Twoje prawo jazdy? Jakie masz prawa?

Czytaj więcej »
COVID-19 odmrożenie terminów procesowych
Artykuły

COVID-19 odmrożenie terminów procesowych.

Na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) z dniem 16.05.2020 r. uchylony został art. 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) Uchylony przepis przewidywał wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Czytaj więcej »

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​