Obsługa prawna firm

Gdynia | Wejherowo

Obsługa prawna firm

W Kancelarii Prawnej Mohylak oferujemy obsługę w zakresie rozwiązań prawnych dla firm. Doradzamy klientom w aspektach spraw korporacyjnych i biznesowych, w tym w zakresie tworzenia, strukturyzacji i zarządzania firmą. Po utworzeniu firmy pomagamy w administracji oraz udzielamy wskazówek w celu uniknięcia konfliktów, które mogą spowodować spory sądowe. Zapewniamy skuteczną ochronę interesów Twojego przedsiębiorstwa. Oferujemy doradztwo i pomoc prawną w zakresie zakładania i likwidacji spółek, a także przeprowadzamy windykacje należności. 

Rozwiązujemy problemy firm

W ramach naszej praktyki świadczymy kompleksową obsługę w rozwiązywaniu bieżących problemów firmy. Podejmujemy się prowadzenia spraw dotyczących przedsiębiorstw już istniejących na rynku, a także wspieramy działalność w procesie jej startu. Służymy radą i pomocą przy wyborze formy prowadzenia nowej firmy. Przygotowujemy wszelkie formalności niezbędne przy zakładaniu działalności gospodarczej, a następnie bierzemy udział w tworzeniu i opiniowaniu umów biznesowych i wniosków do organów administracyjnych. Prowadzimy obsługę prawną:

 • Spółek
 • Przedsiębiorców
 • Klientów korporacyjnych
 • Klientów biznesowych

Obsługa prawna firm. Zakres pomocy

 • Pomoc prawna przy zakładaniu firmy w tym wyjaśnienie procedur zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i kapitałowych, wybór najlepszej formy prowadzenia działalności, sporządzanie umów, rejestracja spółek poprzez S24
 • Pomoc prawna przy likwidacji spółek, sprzedaży przedsiębiorstwa bądź jego części
 • Negocjacje i postępowania arbitrażowe
 • Windykacja należności na etapie przedsądowym i przedegzekucyjnym
 • Sporządzanie treści ugód biznesowych
 • Prawo pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, sporządzanie aneksów do umów, doradztwo w zakresie wypowiadania czy zmiany umów,
 • Obsługa podatkowa
 • Reprezentacja przed sądem w sporach w zakresie prawa handlowego, cywilnego i pracy związanymi bezpośrednio bądź pośrednio z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej
 • Zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa

Adwokat i radca prawny dla firm

Skuteczne dochodzenie swoich praw podczas postępowań administracyjnych wymaga pomocy profesjonalistów. Pomożemy znaleźć wyjście z każdej sytuacji, takiej jak wydanie decyzji niezgodnej z prawem czy bezczynności organów administracyjnych. Dopełnimy wszelkich formalności, przygotujemy odpowiednie wnioski bądź odwołania od rozporządzeń. Zakres spraw, z jakimi na co dzień się spotykamy, jest bardzo szeroki i obejmuje wszelkie dziedziny życia. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszych kancelarii w Gdyni i Wejherowie.

Obsługa prawna firm. Artykuły i porady

COVID-19 odmrożenie terminów procesowych
Artykuły

COVID-19 odmrożenie terminów procesowych.

Na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) z dniem 16.05.2020 r. uchylony został art. 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) Uchylony przepis przewidywał wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Czytaj więcej »

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​