Prawo budowlane

Gdańsk | Gdynia | Wejherowo

Kancelaria Prawna Mohylak to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, biegle operujących zagadnieniami prawa budowlanego oraz branży nieruchomości. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta, szerokie spektrum specjalizacji oraz duże doświadczenie, pozwalające na kompleksową obsługę każdego postępowania.
Prawo budowlane. Gdynia i Wejherowo. Kancelaria Mohylak.

Prawo budowlane. Specjalizacja kancelarii

 • Uzyskiwanie pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, dokonywanie stosowanych zgłoszeń, sporządzanie wniosków i środków zaskarżenia, reprezentacja na całym etapie postępowania administracyjnego współwłasność, zniesienie,
 • współwłasności, podział quad usum, w tym negocjacje, uzgodnienia, zastępstwo procesowe na etapie sprawy przed sądami powszechnymi,
 • prawo ochrony środowiska w tym kwestie dotyczące gospodarki odpadami,
 • obrót nieruchomościami w tym przygotowywanie projektów aktów notarialnych, sprawdzanie ksiąg wieczystych,
 • prawo lokalowe w tym kwestie dotyczące eksmisji, najmu lokali komunalnych, bezumownego korzystania z nieruchomości i ewentualnych roszczeń odszkodowawczych,
 • wspólnoty mieszkaniowe w tym szeroko pojęta obsługa prawna wspólnot małych i dużych, zgromadzeń, współpraca z zarządcami nieruchomości
 • prawo spółdzielcze.

W zakresie wszystkich obszarów działania Kancelarii oferujemy fachową pomoc prawną, wszechstronną analizę dokumentów, stanu prawnego i faktycznego, udział w negocjacjach oraz reprezentację na każdym etapie sprawy.

Prawo budowlane. Obsługa prawna firm i osób fizycznych

Nasi prawnicy, stosując się do obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego, są pomocni dla każdej ze stron zaangażowanych w proces inwestycji. Reprezentujemy konsumentów indywidualnych lub deweloperów, jak również prowadzimy spory między samymi „budowlańcami” dotyczące np. wynagrodzenia i odszkodowań. Oferujemy profesjonalne wsparcie i doradztwo w obrębie zawierania, realizacji i rozliczeń kontraktów oraz umów budowlanych. W naszej kancelarii reprezentujemy m.

 • Osoby fizyczne, indywidualnych właścicieli
 • Inwestorów z Polski, jak i zagranicy
 • Inwestorów Zastępczych
 • Developerów i grupy deweloperskie
 • Architektów
 • Generalnych wykonawców oraz podwykonawców
 • Biura obsługi nieruchomości i zarządców
 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Wspólnoty mieszkaniowe

Czym jest prawo budowlane? Czym jest obiekt budowlany?

Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Obiekt budowlany to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Prawo. budowlane. Zakres pomocy prawnej

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług.  Nasze podejście do problemu oraz wskazywane przez nas rozwiązania charakteryzuje się fachowością i trafnością. Nieustannie śledzimy wszelkie zmiany w prawie oraz aktualizacje wynikające z orzeczeń. Zakres naszych usług obejmuje:
 • Tworzenie i analizę umów budowlanych, nieruchomościowych, inwestycyjnych i innych
 • Reprezentację stron w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • Windykację nieruchomości i wierzytelności
 • Rozwiązywanie spraw dotyczących roszczeń z rękojmi i gwarancji na wykonanie prac budowlanych
 • Sporządzanie pism sądowych, procesowych i innych
 • Prawo ochrony środowiska
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo lokalowe
 • Prawo spółdzielcze
 • Uzgodnieni i opinie
 • Zajęcia gruntowe i bezumowne korzystanie

Nowelizacja prawa budowlanego

Prezydent 3 marca br. podpisał ustawę z dn. 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym. Zmiany wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Zmianie ulegnie definicja projektu budowlanego, a pozwolenie na budowę już po 5 latach będzie nie do podważenia. Zniknąć ma m.in. wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów i innych małych automatów. Uproszczona zostanie procedura legalizacji niektórych samowoli budowlanych. W istotny sposób zmieni się wykaz obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę mają zostać m.in. przydomowe tarasy naziemne o pow. zabudowy do 35 m2. Wprowadzono również zmianę w zakresie pomostów. Znowelizowany został przepis zawierający wykaz robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia. Jeżeli masz wątpliwości w zakresie tego czy planowana przez Ciebie inwestycja wymaga zgłoszenia, decyzji, czy też spełnienia dodatkowych warunków warto zasięgnąć porady specjalistów w zakresie prawa budowlanego w kancelarii w Gdyni i  kancelarii w Wejherowie.

Prawo budowlane. Nasze kancelarie w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie

Adwokaci naszej Kancelarii świadczą kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem procesowym oraz wiedzą. Zapewniamy pełną poufność powierzonych spraw. Zależy nam na zbudowaniu zaufania i osiągnięciu partnerskich stosunków. Przede wszystkim staramy się zrozumieć potrzeby klientów, a następnie spełnić ich wymagania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszych kancelarii w Gdyni, GdańskuWejherowie.