Prawo rodzinne

Gdańsk | Gdynia | Wejherowo

Kancelaria Prawna Mohylak podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Każda sprawa rodzinna wymaga indywidualnego podejścia i wsparcia, które zapewniamy na każdym etapie drogi prawnej. Pomagamy rodzinom w poruszaniu się pośród wielu wyzwań związanych z systemem prawnym. Z uwagi na emocjonalny charakter większości spraw rodzinnych,  do każdego przypadku podchodzimy z pełnym profesjonalizmem, ale także z empatią i wyczuciem. Zapewniamy doradztwo prawne dla małżonków i byłych małżonków.

Prawo rodzinne. Gdynia i Wejherowo. Kancelaria Mohylak.

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne, jest to wyodrębniona gałąź prawa, regulująca majątkowe i osobiste stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi, a także wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. Podstawowym źródłem prawa rodzinnego jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Prawo rodzinne charakteryzuje się kilkoma podstawowymi zasadami. Należą do nich m.in. zasada równego traktowania małżonków; trwałości małżeństwa, dbania o dobro małoletnich dzieci czy równouprawnienie dzieci adoptowanych z dziećmi pochodzącymi z małżeństwa.

Alimenty

Przygotowujemy pozwy i pisma procesowe, a także udzielamy porad prawnych w sprawach o alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów czy wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, pomagamy w sporządzaniu zestawienia kosztów utrzymania, doradzamy w sprawie niezbędnych dowodów, uczestniczymy w mediacjach.

Rozwód i separacja

Przygotowujemy pozwy oraz pisma procesowe, a także udzielamy porad prawnych w sprawach o rozwód i separację, wyjaśniamy kwestie zawinienia i jego konsekwencje, analizujemy dokładnie sytuację prawna i faktyczną klientów.

Rozwód i separacja

Przygotowujemy wnioski oraz pisma procesowe w sprawach podziału majątku wspólnego małżonków, ustalamy składniki majątku wspólnego stron, doradzamy w kwestiach rozdzielności majątkowej, wzajemnych rozliczeń małżonków w tym w zakresie rozliczenia nakładów i wydatków. Sprawna komunikacja między stronami ma kluczowe znaczenie podczas sporów dotyczących delikatnej materii, jaką jest proces rozwodowy czy ustalenie opieki nad dzieckiem. Jeśli jesteś w trakcie kryzysu rodzinnego, mediacja może być alternatywą dla rozstrzygnięcia sporu przez sędziego. Mediacja daje stronom szybszą i mniej kosztowną drogę do ustalenia konsensusu. W przypadku gdy polubowne środki zawiodą, reprezentujemy strony przed sądem. Negocjujemy najkorzystniejsze warunki finansowe w procesie podziału majątku. Podejmujemy też wszelkie działania, aby wyegzekwować należne Twojemu dziecku alimenty.

Ustalenie władzy rodzicielskiej. Ograniczenie praw rodzicielskich

Przygotowujemy pozwy i pisma procesowe, a także udzielamy porad prawnych w sprawach dotyczących ograniczenia, pozbawienia władzy rodzicielskiej, zmian w zakresie dotychczasowych rozstrzygnięć.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Przygotowujemy pozwy, pisma procesowe a także udzielamy porad w sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi, ich zakresu, sposobu i miejsca wykonywania, zmian w zakresie dotychczasowych rozstrzygnięć, uczestniczymy w mediacjach, przygotowujemy wnioski zmierzające do przymusowej realizacji kontaktów oraz o zagrożenie karą za brak ich realizacji.

Prawo rodzinne. Inne sprawy związane z potrzebami rodziny

Doradzamy klientom w kwestiach dotyczących adopcji, pomagamy w uzyskaniu zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletnich dzieci, przygotowujemy umowy majątkowe małżeńskie.

Prawo rodzinne. Działamy na Twoją korzyść

Naszym celem jest udzielenie efektywnej pomocy prawnej w sytuacjach kryzysów rodzinnych. Jako adwokaci i radcy prawni doświadczeni w sprawach rodziny poszukujemy rozwiązań dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb i celów. Powierzając nam swoją sprawę możesz mieć pewność, że otrzymasz wszechstronną oraz skuteczną opiekę prawną. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą reprezentację i spersonalizowaną uwagę, której potrzebujesz, aby przezwyciężyć problemy prawne, z jakimi boryka się Twoja rodzina. Zapraszamy do biura kancelarii w GdyniWejherowie.