Prawo rodzinne

Gdynia | Wejherowo

PRAWO RODZINNE

Kancelaria Prawna Mohylak podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Każda sprawa rodzinna wymaga indywidualnego podejścia i wsparcia, które zapewniamy na każdym etapie drogi prawnej. Pomagamy rodzinom w poruszaniu się pośród wielu wyzwań związanych z systemem prawnym. Z uwagi na emocjonalny charakter większości spraw rodzinnych,  do każdego przypadku podchodzimy z pełnym profesjonalizmem, ale także z empatią i wyczuciem. Zapewniamy doradztwo prawne dla małżonków i byłych małżonków.

Prawo rodzinne. Zakres pomocy prawnej Kancelarii.

 • Alimenty Rozwód i separacja
 • Podział majątku małżeńskiego
 • Ustalenie władzy rodzicielskiej
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Ograniczenie praw rodzicielskich
 • Inne sprawy związane z potrzebami rodziny

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne, jest to wyodrębniona gałąź prawa, regulująca majątkowe i osobiste stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi, a także wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. Podstawowym źródłem prawa rodzinnego jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Prawo rodzinne charakteryzuje się kilkoma podstawowymi zasadami. Należą do nich m.in. zasada równego traktowania małżonków; trwałości małżeństwa, dbania o dobro małoletnich dzieci czy równouprawnienie dzieci adoptowanych z dziećmi pochodzącymi z małżeństwa.

Rozwody, alimenty

Sprawna komunikacja między stronami ma kluczowe znaczenie podczas sporów dotyczących delikatnej materii, jaką jest proces rozwodowy czy ustalenie opieki nad dzieckiem. Jeśli jesteś w trakcie kryzysu rodzinnego, mediacja może być alternatywą dla rozstrzygnięcia sporu przez sędziego. Mediacja daje stronom szybszą i mniej kosztowną drogę do ustalenia konsensusu. W przypadku gdy polubowne środki zawiodą, reprezentujemy strony przed sądem. Negocjujemy najkorzystniejsze warunki finansowe w procesie podziału majątku. Podejmujemy też wszelkie działania, aby wyegzekwować należne Twojemu dziecku alimenty.

Pomocy prawna z zakresu prawa rodzinnego

 • Alimenty
 • Rozwód i separacja
 • Podział majątku małżeńskiego
 • Ustalenie władzy rodzicielskiej
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Ograniczenie praw rodzicielskich
 • Inne sprawy związane z potrzebami rodziny

Działamy na Twoją korzyść

Naszym celem jest udzielenie efektywnej pomocy prawnej w sytuacjach kryzysów rodzinnych. Jako adwokaci i radcy prawni doświadczeni w sprawach rodziny poszukujemy rozwiązań dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb i celów. 

Powierzając nam swoją sprawę możesz mieć pewność, że otrzymasz wszechstronną oraz skuteczną opiekę prawną. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą reprezentację i spersonalizowaną uwagę, której potrzebujesz, aby przezwyciężyć problemy prawne, z jakimi boryka się Twoja rodzina.

 Zapraszamy do biura kancelarii w Gdyni i Wejherowie.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​