Prawo ubezpieczeniowe - Polisy na życie, szkody ubezpieczeniowe, regres

Gdańsk | Gdynia | Wejherowo

Współpracujemy z ekspertami w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych, którzy pomagają naszym Klientom w sprawach związanych z likwidacją szkód ubezpieczeniowych, dochodzeniem roszczeń od zakładów ubezpieczeń – zarówno z ubezpieczeń majątku (mienia), jak i odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczeń osobowych, w tym – na życie. Pomagamy w sprawach dot. polisolokat i umów ubezpieczeń z UFK (ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy). Prowadzimy sprawy dotyczące nieuzasadnionej odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, w tym z ubezpieczeń kredytów i pożyczek. Reprezentujemy Klientów pozwanych przez zakłady ubezpieczeń z tytułu tzw. regresu ubezpieczeniowego. Pomagamy także multiagencjom i brokerom ubezpieczeniowym.

Prawo ubezpieczeniowe, odszkodowania i regres

Ubezpieczenia to nasza specjalność

Nie jesteśmy kancelarią odszkodowawczą – do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Od początku też znane i przejrzyste są zasady finansowe naszej współpracy. Współpracujemy z ekspertami z zakresu prawa ubezpieczeń – więc masz gwarancję uzyskania rzetelnej i kompleksowej porady. Powiemy Ci nie tylko o szansach, możliwościach korzystnego rozwiązania sporu ale też ryzykach. Wykorzystamy naszą znajomość prawa i zasad, którymi rządzą się procesy sądowe – by jak najbardziej ograniczyć Twoje ryzyko i jak najlepiej reprezentować Twoje interesy. Nasi specjaliści zapewniają kompleksową obsługę spraw związanych z ubezpieczeniami – w szczególności takich, które są nietypowe – umów ubezpieczeń kredytów, polis na życie, polisolokat, umów ubezpieczenia z UFK. Pomagamy też klientom w dochodzeniu roszczeń z ubezpieczeń OC, w tym także ubezpieczonym sprawcom, którzy oczekują pokrycia przez zakład ubezpieczeń wyrządzonych szkód.

Zakres oferowanych usług

  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładami ubezpieczeń;
  • Odwołujemy się w imieniu Klientów od niekorzystnych decyzji ubezpieczycieli,
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń – pozywamy w sprawach dotyczących wypłaty odszkodowań z polis majątkowych i osobowych;
  • Pomagamy odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie, w tym – z ubezpieczeń kredytów i pożyczek;
  • Pomagamy w sprawach ze styku prawa ubezpieczeniowego i spadkowego;
  • Podpowiadamy, jak wykorzystać ubezpieczenia w planowaniu sukcesji (dziedziczenia);
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach z powództwa zakładów ubezpieczeń o zwrot wypłaconego odszkodowania – tzw. regresu ubezpieczeniowego;
  • Formułujemy opinie prawne w sprawach ubezpieczeniowych;
  • Wspieramy multiagentów i brokerów ubezpieczeniowych – w razie kierowanych przeciwko nim roszczeń, w sprawach administracyjnych, w postępowaniach przed KNF i innych kwestiach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Adwokat i radca prawny - eksperci z zakredu prawa ubezpieczeniowego

Dzięki zaangażowaniu ekspertów, którzy specjalizują się w prawie ubezpieczeniowym i konsumenckim – zawsze możesz liczyć na kompleksowe wsparcie i rzetelną poradę prawną. Informujemy o szansach i ryzykach związanych z Twoją sprawą, szukamy rozwiązań procesowych, które ograniczają te ryzyka. Reprezentujemy klientów także w sprawach nietypowych, w których wymagana jest specjalistyczna i niszowa wiedza z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Pomagamy odzyskać należne odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszych kancelarii w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie.