Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Gdańsk | Gdynia | Wejherowo

Kancelaria Prawna Mohylak to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, biegle operujących zagadnieniami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta, szerokie spektrum specjalizacji oraz duże doświadczenie, pozwalające na kompleksową obsługę każdego postępowania. Specjalizacja kancelarii obejmuje następujące dziedziny prawa pracy:
 • Umowa o pracę
 • Świadectwo pracy
 • Uprawnienia pracownicze
 • Wynagrodzenia
 • Odszkodowania
 • Odprawy pieniężne, emerytalne
 • Kodeks pracy
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Gdynia i Wejherowo.

Prawo pracy. Zakres pomocy prawnej

 • Umów o pracę w tym sporządzanie umów o pracę, kontraktów, aneksów, wypowiadanie warunków płacy i pracy, przygotowywanie wypowiedzeń o pracę, odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, czy rozwiązania umów, przywrócenie do pracy
 • Świadectw pracy w tym obsługa prawna w zakresie sporów dotyczących sprostowania świadectw pracy,
 • Uprawnień pracowniczych w tym doradztwo w zakresie postanowień regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, urlopów czy przerw w pracy,
 • Mobbingu czy dyskryminacji w tym reprezentacja na całym etapie postępowania
 • Wynagrodzeń w tym reprezentacja w sporach dotyczących wypłaty zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, odpraw, świadczeń dodatkowych,
 • Odpowiedzialności materialnej pracowników, kwestie mienia powierzonego,
 • Zakazów konkurencji

Prawo pracy. Pomagamy pracownikom i pracodawcom

Kancelaria świadczy swoje usługi w rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunku pracy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Naszą ofertę w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych kierujemy do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Pomagamy m.in.:
 • Pracodawcom
 • Pracownikom
 • Firmom
 • Organizacjom
 • Fundacjom
 • Stowarzyszeniom
 • Związkom zawodowym
 • Kadrom
 • Działom HR

Wszechstronna pomoc prawna

Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa w pracy. Oferujemy porady i opinie prawne, reprezentację w sporach przed pracodawcami oraz ZUS, a także w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres naszych usług obejmuje m.in:

 • Dochodzenie roszczeń w związku z wypowiedzeniem umowy o prac
 • Prowadzenie spraw o mobbing
 • Uzyskanie wynagrodzenia
 • Przywrócenie do pracy
 • Dochodzenie odpowiedzialności materialnej
 • Uzyskanie należytej renty lub emerytury
 • Sporządzanie aktów i dokumentów z zakresu prawa pracy
 • Tworzenie umów i kontraktów
 • Dochodzenie odszkodowań

Prawo pracy. Wybierz sprawdzoną Kancelarię Prawną

Prawo pracy normuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących codziennego życia każdego pracodawcy praz pracownika. Reguluje ono stosunek pracy oraz wzajemne roszczenia. W naszej Kancelarii doradzimy najkorzystniejsze rozwiązania, mające na celu usprawnienie polityki zatrudnienia oraz zagwarantowanie przestrzegania praw i obowiązków zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszych kancelarii w WejherowieGdyni.