Pomoc prawna dla frankowiczów

Gdańsk | Gdynia | Wejherowo

Nasza kancelaria prawna w Gdańsk, GdyniWejherowie pomaga osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Na podstawie analiz umowy kredytowej w  CHF jesteśmy w stanie nakreślić wstępną strategię działania oraz określić perspektywy uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Prowadzimy sprawy sądowe z powództw kredytobiorców CHF przeciwko bankom. Jednym z głównych celów naszej Kancelarii jest "odfrankowienie" umowy kredytowej m.in. uwolnienie umowy od franka szwajcarskiego ze skutkiem od dnia podpisania umowy i przy zachowaniu korzystnego oprocentowania.

Odfrankowianie. Pomoc prawna dla farnkowiczów.

Odfrankowienie umowy kredytowej | Pomoc prawna dla frankowiczów

Nasz zespół adwokatów i radców prawnych w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie weryfikuje umowy kredytowe wraz z załącznikami, regulaminem oraz aneksami. Dokonujemy szczegółowej analizy podpisanych umów kredytowych pod kątem ich niezgodności z obowiązującym prawem, w tym stwierdzamy możliwość występowania klauzul niedozwolonych (klauzul abuzywnych). Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i opracowujemy skuteczną strategię działań prawnych mającą na celu uzyskanie najlepszego rozstrzygnięcia.

Nasza pomoc prawna dla kredytobiorców CHF obejmuje między innymi:

 • analizę umowy w CHF pod kątem wad prawny
 • negocjacje przedsądowe z bankami
 • reprezentacje klienta przed bankiem
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma bankowe i wezwania do spłaty kredytu
 • reprezentację klienta w sądzie
 • pomoc w sporze z bankiem

Jak pomagamy frankowiczom?

Pomagamy w uzyskaniu korzystnego wyroku mającego na celu uznanie przez sąd, iż kredyt w rzeczywistości nigdy nie był kredytem frankowym. W przypadku pozwu sądowego przeciwko bankowi pomagamy w odzyskanie części lub całości nienależnie pobranych opłat, odfrankowanie kredytu w CHF lub unieważnienie umowy kredytowej. Sporządzamy pozwy mające na celu doprowadzenie do zmniejszenia salda kredytu pozostałego do spłaty, a także odzyskanie dotychczasowo nadpłaconych rat kredytu i niesłusznie pobranych opłat bankowych.
 • dokładnie analizujemy umowy kredytowe w CHF, regulaminy kredytów oraz wszelkie aneksy i inną dokumentację powiązaną ze sprawą,
 • przygotowujemy pisma i pełnomocnictwa, które umożliwią Ci uzyskanie informacji z banku,
 • prowadzimy sprawy o zwrot nienależnie naliczonych i pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu (UNWW),
 • ustalamy możliwości dochodzenia roszczeń,
 • szacujemy ryzyko wszczęcia postępowania sądowego,

Pomoc Kancelarii dla zadłużonych w CHF

Kancelaria Prawna Mohylak w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie świadczymy rzetelną pomoc dla frankowiczów. Zapewnimy kompleksową pomoc w walce o odfrankowienie kredytu. Skontaktuje się z nami w celu oceny, czy masz podstawę do złożenia pozwu o unieważnienie kredytu we frankach.

Przewodnik po Twojej sprawie frankowej

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem PDF, w którym omawiamy kolejne etapy prowadzenia sprawy „frankowej” i wyjaśniamy zasady współpracy z naszą Kancelarią. Przewodnik po Twojej sprawie frankowej