Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwody, alimenty, podział majątku, ustalenie opieki nad dziećmi

Specjalizacje Kancelarii Prawnej Mohylak Adwokaci i Radcy Prawni s.c.

Gdynia i Wejherowo

Pojęcie prawa rodzinnego

Podstawowym źródłem prawa rodzinnego  jest Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Prawo rodzinne jest wyodrębnioną gałęzią prawa regulującą majątkowe i osobiste stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi, a także wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. Mówiąc inaczej, prawo rodzinne reguluje wspólność majątkową ustawową między małżonkami, jej zmianę i ustanie, separację i ustanie małżeństwa. Podstawą powstania pokrewieństwa są zaś rodzice i dzieci. Wobec tego prawo rodzinne mówi o pochodzeniu dziecka, o władzy rodzicielskiej i o przysposobieniu, zwanym popularnie adopcją, reguluje sprawy alimentacyjne. Do kwestii regulowanych przez tę dziedzinę prawa należy też opieka i kuratela.

Adwokat rodzinny w swojej pracy musi brać pod uwagę kilka podstawowych zasad wynikających z prawodawstwa. Należą do nich: 

 • zasada równego traktowania małżonków;
 • zasada trwałości małżeństwa oznaczająca konieczność starannego badania przesłanek rozwiązania małżeństwa;
 • zasada dbania o dobro małoletnich dzieci oznaczająca konieczność wykonywania władzy rodzicielskiej, tak jak wymaga tego ich dobro;
 • równouprawnienie dzieci adoptowanych z dziećmi pochodzącymi z małżeństwa.
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Kancelaria prawna Mohylak. Adwokaci i radcy prawni.

Prawo rodzinne w Polsce

W Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe. Istotny z punktu widzenia prawa rodzinnego w Polsce jest też Traktat konstytucyjny UE, który zawiera m.in. prawo do założenia rodziny i zawarcia małżeństwa, zakaz dyskryminacji, różnorodność kulturową, religijną i językową, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka, zasady ochrony życia rodzinnego i zawodowego.

Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego:

 • adopcja,
 • władza rodzicielska,
 • kuratela,
 • obowiązek alimentacyjny,
 • opiekun,
 • prawo małżeńskie.

Źródła:

 1. http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo,hasla,337625,prawo-rodzinne.html
 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rodzinne

Prawo rodzinne. Jak możemy Państwu pomóc?

Adwokaci i radcy prawni naszej Kancelarii  świadczą kompleksową pomoc prawą w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzimy liczne sprawy rodzinne, w tym postępowania związane z rozwodem i alimentami, władzą rodzicielską, ustaleniem kontaktów oraz podziałem majątku. Dysponujemy szeroką wiedzą, wieloletnim doświadczeniem procesowym w prowadzeniu spraw rozwodowych i innych postępowań związanych z prawem rodzinnym. Zapewniamy pełną poufność powierzonych spraw.

Zapraszamy do naszych kancelarii w Gdyni i Wejherowie, jeżeli potrzebują Państwo pomocy adwokata rodzinnego.

Zespół Kancelarii

Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa cywilnego?

Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy adwokata i radcy prawnego!